Mis on Vaba.TV?

Klassikaline kollektivistliku ühiskonna ajakirjandus on justkui moraalinäidend.

See peab edastama õigeid väärtusi, ei tohi olla moraalselt mitmeti mõistetav ja profülaktika mõttes peab sisaldama "no living heroes" poliitikat ehk kõiki tuleb sopaga üle valada, sest äkki muidu keegi domineerib ajakirjanduse üle kasutades seda reputatsiooni, mida ajakirjandus on talle ehitanud.

Uut tüüpi individualistlik ajakirjandus on rohkem vestlus isikliku uudishimu rahuldamiseks ja mõtete testimiseks läbi vestluse. Vaataja saab näha seda kuidas erinevad iseloomud märkavad eri aspekte, kuidas isiklikud kogemused mängivad rolli arvamuste kujunemises ja muud sellist inimlikku värvirohket nüanssi.

Uuekooli individualistlik ajakirjandus kui vestlus kahe või rohkema inimese vahel, keda huvitab teineteisemõistmine päriselt, on oma iseloomult juba selline, kus uuritakse üksteise teadvust ning kuulaja-vaataja võib samastuda erinevate elementidega erinevates persoonides, sisuliselt kaevandades niimoodi mustreid, mis ühilduvad tema iseloomuga ja aitavad igas olukorras infot tähenduseks tõlkida.

Sarnane muutus toimus Gutenbergi trükipressi leiutamisega ja protestantismi tekkega. Varasem kollektivistlik katoliiklik moraalinäidend asendus individualistliku protestantistliku isemõtlemisega, mis sai võimalikuks ainult tänu sellele, et individualistidest autorid kirjutasid raamatuid sellest kuidas nad maailma tajuvad ja see andis uusi ideid maailma tajumiseks ja mõtestamiseks.

Poliitika ei juhi ühiskonda, vaid tegeleb probleemidega, mida kultuur pole suutnud ära lahendada. Meil pole vaja uusi erakondi, vaid uusi kultuuriloojaid, kes integreeriks uut tehnoloogiat ja uusi võimalusi ühise kultuuri sisse üldkasulikul viisil.

Vaba.TV üritab teha uutmoodi ajakirjandust.

Uutmoodi kultuuri.

Inimesele, kes mõtleb ise oma peaga.